OHSAS18001(نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت شغلي)

هدف از OHSAS 18001 کنترل کردن مخاطرات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلیست

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - OHSAS18001(نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت شغلي)

هدف از OHSAS 18001 کنترل کردن مخاطرات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلیست

مشاهده بیشتر

OHSAS18001(نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت شغلي)

OHSAS 18001  نام نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت شغلي مصوب ISO) سازمان بين‌ المللي استاندارد) است  و عبارت است از نيازمنديهاي نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي، تا يك سازمان بتواند بخوبي مخاطرات مربوط به ايمني و بهداشت شغلي را كنترل كند و يك محيط سالم و ايمن كاري را به وجود آورد و عملكرد خود را بهبود بخشد با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و بهداشت شغلی ، و انتشار آمار مربوط به مرگ و میر و بیماری های ناشی از کار توجه جهانی به این موضوع معطوف گردید .

همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

امروزه با توجه به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار و نیز استقرار سیستم های مدیریتی ، وضعیت محیطهای کاری کاملاً تغییر یافته و از خسارات و آسیبهای جانی بسیار کاسته شده و آمار و ارقام منتشره نیز حاکی از این امر است .

برای تماس با ما کلیک کنید