پیاده‌سازی فرهنگ HSE

ه منظور تقویت تیم مدیریت HSE می‌ بایستی در امر فرهنگ‌ سازی آن نیز تلاش نمود زیرا پیاده سازی فرهنگ HSE و تصویری صحیح از آن باعث آسانی بیشتر در راه اندازی و كارایی بیشتر در اجرای آن می‌شود.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - پیاده‌سازی فرهنگ HSE

پیاده‌سازی فرهنگ HSE

توسط | 7/24/2017 2:45:38 PM

ه منظور تقویت تیم مدیریت HSE می‌ بایستی در امر فرهنگ‌ سازی آن نیز تلاش نمود زیرا پیاده سازی فرهنگ HSE و تصویری صحیح از آن باعث آسانی بیشتر در راه اندازی و كارایی بیشتر در اجرای آن می‌شود.

مشاهده بیشتر

پیاده‌سازی فرهنگ HSE

فرهنگ HSE یک سازمان، محصول ارزش های فردی و گروهی،نگرشها، صلاحیت و الگو های رفتاریست که برنامه های HSE و بهداشت حرفه ای را تعیین میکنند. به منظور تقویت تیم مدیریت HSE می‌ بایستی در امر فرهنگ‌ سازی آن نیز تلاش نمود زیرا پیاده سازی فرهنگ HSE و تصویری صحیح از آن باعث آسانی بیشتر در راه اندازی و كارایی بیشتر در اجرای آن می‌شود. HSE و بهداشت حرفه ای در یك سازمان می‌بایستی موارد ذیل را مورد نظر قرار داد:

الف) تعریف دیدگاه ‌های استراتژیک در HSE:

·         به منظور دست‌یابی به كسب و كاری پایدار، باید به كلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تولید توجه شود.

·         HSE  باید به عنوان ارزشی خاص در سازمان در كنار مسایلی همچون كیفیت، برنامه‌ریزی و ... قرار گیرد.

·         باید به این مساله اعتقاد داشت كه می‌توان از كلیه حوادث و بیماری‌های شغلی با کمک HSE پیشگیری نمود.

·         یك تغییر فرهنگی خاص در رابطه با HSE در رده‌های بالایی و پایینی سازمان صورت پذیرد.

ب) تعریف عملكرد HSE در طول زمان: با داشتن دیدگاه‌های فوق می‌توان عملكرد آن را به صورت الزام قانونی، اشتیاق درونی و تعهد پیش‌ بینی نمود.

ج) تعریف پایه‌های سیستم مدیریت HSE به لحاظ فرهنگی

·         تعهد آشكار مدیران از طرق ذیل:

·         نظارت مستقیم

·         تشویق كاركنان

·         داشتن ارتباط مستقیم با كاركنان و گفتگو درباره مسایل HSE و بهداشت حرفه ای

·         ایجاد سیستم جمع‌آوری پیشنهادها و نظرات كاركنان درباره HSE

·         مدیریت انحرافات: انحرافات كوچک باعث بروز حوادث بزرگ می‌گردند، لذا می بایست با تحقیق و بررسی علمی صحیح، ریشه حوادث را كشف و از بین برد و نیز از بروز آنان در آینده پیشگیری كرد. برای این منظور باید از ابزارهای ذیل بهره جست:

-          سیستم ثبت دایمی رویدادها(نرم افزار (HSE

-          برگزاری دوره‌های آموزشی خاص( به منظور كاهش اشتباهات كاركنان)

-          برگزاری دوره‌های آموزشی خاص برای پیمانكاران

-          مسوولیت مستقیم: مدیران باید مسوولیت مستقیم حوادثی كه در زمینه HSE به وقوع می‌پیوندد را بپذیرند. بدین منظور می ‌باید مدیران دست به اجرای فعالیت‌های زیر بزنند:

·         تشكیل كمیته ‌های مختلف HSE و بهداشت حرفه ای

·         به محض بروز حادثه به سرعت در محل وقوع آن حضور یابند.

·         ایجاد سیستمی برای دسترسی كاركنان به یافته‌های كمیته‌های HSE در باب علل حوادث، برای درس گرفتن از تجربیات گذشته

·         تمركز بر ارتقای رفتار كاركنان به سمت رفتارهای بی خطر و بدون اشتباه

د) تعریف شاخص‌های كمی‌ سازی فرهنگ رفتاری كاركنان در زمینه HSE و بهداشت حرفه ای

برای تماس با ما اینجا کلیک کنید
برای خواندن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید