نرم افزار HSE

حفاظت از محيط زيست از طريق برنامه ريزي و طراحي هاي صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - نرم افزار HSE

نرم افزار HSE

توسط | 7/17/2017 2:43:12 PM

حفاظت از محيط زيست از طريق برنامه ريزي و طراحي هاي صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است.

مشاهده بیشتر

نرم افزار HSE در شیراز

نیروی کار به عنوان سرمایه با ارزش و محور توسعه اقتصاد یک کشور است و مستقیم بر سود دهی سازمان تاثیر می گذارد.این روزها هزینه های فراوانی ازنظر مالی و جانی برای سازمان ها، کارکنان و جامعه در پی دارد. با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههای کوچک به کارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت.شرط بقا در چنین محیطی برخورداری از مزیت های برنامه HSE در شیراز و رقابت در سازمان ها است. ما متعهد به بهبود مداوم محیط کار سالم و ایمن و محیط زیست سالم برای کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، بازدیدکنندگان و عموم مردم با استفاده از نرم افزار HSE در شیراز هستیم.كاهش و حذف حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي نرم افزار HSE در شیراز جهت دستيابي به موفقيت است.در اين راستا، وجود برنامه HSE در شیراز در مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست کمک شاياني به واحد HSE (بهداشت حرفه ای) در شیراز نموده و با کنترل بهتر و دستيابي به اهداف HSE، باعث ارتقاء سطح سلامت پرسنل، کاهش حوادث شغلي و نهايتا افزايش کارايي سازمان مي گردد.دستيابی به اهداف HSE منوط به وجود روابط تنگاتنگ بين پيمانكاران شركت و كارفرمايان آن است. رسيدن به اهداف مورد نظر در مقوله  ايمنی،بهداشت و محيط زيست، در گرو همكاريهای درون سازمانی، نه تنها بين سرپرستان و كاركنان بلكه بين تمامی  كاركنان خواهد بود.

حفاظت از محيط زيست از طريق برنامه ريزی و طراحی های صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است.امکانات و کارکرد موجود در  نرم افزار HSE در شیراز بر اساس اهدافي چون تامين ايمني و حفظ سلامت کارکنان، کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط، به حداقل رساندن شرايط ناايمن و تطابق هر چه بيشتر کار با انسان تعيين و تبيين شده است. همچنين با استفاده از نرم افزار HSE انطباق با سيستم هاي مديريت HSE، استانداردهاي ISO 14001 ,OHSAS 18001 و... براي مديريت سازمان تسهيل مي گردد.برای خواندن دیگر مطالب اینجا کلیک کنید

برای ارتباط با ما کلیک کنید