نرم افزار طب کار

موضوعات تحت پوشش شامل آسیب های مربوط به کار و بیماری، پیشگیری از حوادث و بیماری، ارتقاء سلامت، بیماری شغلی، آموزش بهداشت، ایجاد و اجرای استانداردهای بهداشت و ایمنی، نظارت بر محیط کار و مدیریت خطرات شناخته شده است.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - نرم افزار طب کار

نرم افزار طب کار

توسط | 7/19/2017 2:16:02 PM

موضوعات تحت پوشش شامل آسیب های مربوط به کار و بیماری، پیشگیری از حوادث و بیماری، ارتقاء سلامت، بیماری شغلی، آموزش بهداشت، ایجاد و اجرای استانداردهای بهداشت و ایمنی، نظارت بر محیط کار و مدیریت خطرات شناخته شده است.

مشاهده بیشتر

نرم افزار طب کار

طب کار شاخه‌ای از طب پیشگیری است که در زمینهٔ خدمات سلامت شغلی فعالیت می‌نماید. طب کار یک رشته تخصصی پزشکی جدید، که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد. دراین رشته اقدامات بالینی واجرای برنامه‌های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بیمار انجام می‌شود و از این طریق به سلامت شاغلین می‌پردازد. موضوعات تحت پوشش نرم افزار طب کار شامل آسیب های مربوط به کار و بیماری، پیشگیری از حوادث و بیماری، ارتقاء سلامت، بیماری شغلی، آموزش بهداشت، ایجاد و اجرای استانداردهای بهداشت و ایمنی، نظارت بر محیط کار و مدیریت خطرات شناخته شده است. طب کار، ازنظرپوشش و گستردگی خدمات، سلامت نیروی کار را در تمام واحدهای کاری اعم از اداری، صنعتی (معدن، کشاورزی و ...) خدمات سلامت شغلی را برعهده دارد.برای تماس با ما کلیک کنید