نرم افزار بهداشت حرفه ای

با نرم افزار بهداشت حرفه ای میتوان با برنامه ریزی و مدیریت از محیط زیست حفاظت کرد.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - نرم افزار بهداشت حرفه ای

نرم افزار بهداشت حرفه ای

توسط | 7/27/2017 3:28:32 PM

با نرم افزار بهداشت حرفه ای میتوان با برنامه ریزی و مدیریت از محیط زیست حفاظت کرد.

مشاهده بیشتر

نرم افزار بهداشت حرفه ای:

این روز ها نرم افزار  بهداشت حرفه ای برای سازمان ها اهمیت بسیاری دارد.چرا که نیروی انسانی یکی از سرمایه های بزرگ یک سازمان است.نرم افزار بهداشت حرفه ای  برا یک سازمان فواید بسیاری دارد.نرم افزار بهداشت حرفه ای  میتواند گزارشات را ثبت,بازرسی و پیگیری کند که این اهداف برای مدیران و کارشناسان ایمنی و بهداشت همواره مشکل بوده است که استفاده از نرم افزار بهداشت حرفه ای این اهداف را ساده میکند.نرم افرار بهداشت حرفه ای عوامل مخاطره آمیز شغلی را شناسایی و برای نابودی آن راه کار میدهد.از بین بردن و یا کاهش عوامل زیان آور شغلی جهت دستیابی به موفقیت است و نرم افزار بهداشت حرفه ای   کمک شایانی به سازمان ها و واحد بهداشت حرفه ای نموده و باعث نابود یا کمتر شدن عوامل زیان آور,امنیت پرسنل, ارتقاء سطح سلامت و در نهایت رسیدن به موفقیت و بالا رفتن راندمان سازمان میشود.

از اهداف نرم افزار بهداشت حرفه ای  میتوان به تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را دارد اشاره کرد.اما دستیابی به این اهداف نیازمند همکاری نه تنها پیمانکاران و مدیران بلکه تمام کارکنان یک سازمان است.


با نرم افزار بهداشت حرفه ای  میتوان با برنامه ریزی و مدیریت از محیط زیست حفاظت کرد.کارکرد نرم افرار بهداشت حرفه ای  بر اساس امنیت پرسنل یک سازمان طراحی و تدویین داده شده است.با نرم افزار بهداشت حرفه ای  استاندارد های ISO14001,OHSAS18001 و ...برای مدیریت سازمان آسان میگردد.


برای تماس با ما کلیک کنید

برای خواندن دیگر مطالب اینجا کلیک کنید