نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز

بي ترديد اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انساني آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد. كاهش و حذف حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي مديريت جهت دستيابي به موفقيت است.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز

بي ترديد اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انساني آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد. كاهش و حذف حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي مديريت جهت دستيابي به موفقيت است.

مشاهده بیشتر

نرم افزار بهداشت حرفه ای در شیراز


امروزه استفاده از اصول ایمنی، سلامت و محیط زیست (بهداشت حرفه اي) در فعالیت های مختلف کاربردهای مهمی یافته است.بي ترديد اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انسانی آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد.دنیای امروز دنیای رقابت است.تدوین  نرم افزار بهداشت حرفه ای در شیراز در اکثر مواقع فواید بسیاری دارد.با نرم افزار بهداشت حرفه ایثبت هدفمند گزارشات بازرسی و پیگیری عدم انطباق­های صادر شده که همواره از چالش­های مدیران و کارشناسان حوزه­ی ایمنی، سلامت و محیط زیست بوده است آسان می گردد.برنامه بهداشت حرفه ای در شیراز موظف است عوامل مخاطره آمیز شغلی را شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل کند كاهش و یا از بین بردن حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز جهت دستيابي به موفقيت است.در اين راستا،وجود يک سيستم مکانيزه مديريت سلامت،ايمني و محيط زيست کمک موثری به واحد  بهداشت حرفه اي شیراز نموده و با کنترل بهتر و دستيابي به اهداف  بهداشت حرفه اي، باعث ارتقاء سطح سلامت پرسنل، کاهش حوادث شغلي و نهايتا افزايش کارايي سازمان مي گردد.

اهداف کلی نرم افزار بهداشت حرفه ای:

تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه ای به شمار می روند.

چگونه قرار است هدف نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز به وقوع بپیوندد؟ 

دستيابي به اهداف نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز ملزم به وجود روابط تنگاتنگ بين پيمانكاران شركت و كارفرمايان آن است. رسيدن به اهداف مورد نظر در مقوله  ايمني، بهداشت و محيط زيست، در گرو همكاريهاي درون سازماني، نه تنها بين سرپرستان و كاركنان بلكه بين تمامي  كاركنان خواهد بود.

حفاظت از محيط زيست در شیراز از طريق برنامه ريزي و طراحي هاي صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است.امکانات و کارکرد موجود در  نرم افزار بهداشت حرفه اي  بر اساس  هدف امنیت کارکنان یک سازمان تعيين و تبيين شده است. همچنين با استفاده از نرم افزار بهداشت حرفه اي در شیراز انطباق با سيستم هاي مديريت  بهداشت حرفه اي، استانداردهاي ISO 14001 ,OHSAS 18001 و... براي مديريت سازمان تسهيل مي گردد.

برای تماس با ما کلیک کنید
برای خواندن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.