نرم افزار ایمنی در شیراز

یک مدیر ایمنی مسئول جمع آوری و ذخیره داده های ایمنی برای سازمان خود در یک برنامه کاربردی ایمنی است.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - نرم افزار ایمنی در شیراز

نرم افزار ایمنی در شیراز

توسط | 7/19/2017 1:19:57 PM

یک مدیر ایمنی مسئول جمع آوری و ذخیره داده های ایمنی برای سازمان خود در یک برنامه کاربردی ایمنی است.

مشاهده بیشتر

نرم افزار ایمنی در شیراز 

از فرهنگ  “ایمنی در کاراغلب به عنوان عامل اساسى در تعيين عملکرد ايمنى ،بهداشتی و زيست محيطى يک جامعه نام برده  مى شود.بي ترديد اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انساني آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد. كاهش و حذف حوادث و بيماريهاي شغلي و حفاظت از محيط زيست از جمله برنامه هاي نرم افزار ایمنی در شیراز جهت دستيابي به موفقيت است.در اين راستا، وجود يک سيستم مکانيزه مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست کمک شاياني به واحد HSE سازمان نموده و با کنترل بهتر و دستيابي به اهداف ایمنی، باعث ارتقاء سطح سلامت پرسنل، کاهش حوادث شغلي و نهايتا افزايش کارايي سازمان مي گردد. دستيابي به اهداف نرم افزار ایمنی ملزم به وجود روابط تنگاتنگ بين پيمانكاران شركت و كارفرمايان آن استرسيدن به اهداف مورد نظر در مقوله  ايمني، بهداشت و محيط زيست در شهر شیراز،در گرو همكاريهاي درون سازماني، نه تنها بين سرپرستان و كاركنان بلكه بين تمامي  كاركنان خواهد بود.

حفاظت از محيط زيست در شیراز از طريق برنامه ایمنی و طراحي هاي صحيح و انجام كارها به روش مسئولانه قابل دستيابي است.به طور معمول یک مدیر ایمنی مسئول جمع آوری و ذخیره داده های ایمنی برای سازمان خود در یک برنامه کاربردی ایمنی است.امکانات موجود در نرم افزار بهداشت حرفه ای بر اساس اهدافي چون تامين ايمني و حفظ سلامت کارکنان، کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط، به حداقل رساندن شرايط ناايمن و تطابق هر چه بيشتر کار با انسان تعيين و تبيين شده است. همچنين با استفاده از اين نرم افزار انطباق با سيستم هاي مديريت ایمنی، استانداردهاي ISO 14000 ,OHSAS 18001 و... براي مديريت سازمان تسهيل مي گردد.


برای خواندن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

برای ارتباط با ما کلیک کنید