بهداشت,ایمنی,محیط زیست

رسالت خطير و اصلي HSE حفظ و ارتقا سلامت نيروي انساني , حذف يا به حداقل رساندن عوامل موثر در ايجاد مخاطراتوحوادث بهداشت ايمني و محيط زيست است.

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - بهداشت,ایمنی,محیط زیست

بهداشت,ایمنی,محیط زیست

توسط | 7/23/2017 2:59:58 PM

رسالت خطير و اصلي HSE حفظ و ارتقا سلامت نيروي انساني , حذف يا به حداقل رساندن عوامل موثر در ايجاد مخاطراتوحوادث بهداشت ايمني و محيط زيست است.

مشاهده بیشتر

بهداشت,ایمنی,محیط زیست:

بهداشت(H): درپروژه هاي مختلف موضوع بهداشت كه شامل بهداشت عمومي (فردي) بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي مي شود حائز اهميت مي باشد.بهداشت فردي به سلامت مجموعه افراد مربوط مي شود،بهداشت محيط پيرامون پروژه را در بر مي گيرد و بهداشت حرفه اي شامل يك سري آناليزهاي شغلي مي شود .

 

 

ایمنی(:(S در هر پروژه يك سري مخاطرات ايمني وجود دارد كه در صورت عدم رفع آن مغايرتها ممكن است منجر به حوادثي شود.در زمينه ايمني در پروژه ها ،مسائل گستر ده اي مطرح مي شود كه خود شامل چند دسته است.

دسته اول مربوط به ايمني در عمليات مي باشد كه خود شامل حفاري ،كار در ارتفاع،جوشكاري و برشكاري، ايمني ماشين آلات و... ميباشد.

 دسته دوم مربوط به ايمني در پروژه ها است كه شامل ايمني انبار، مديريت حريق، محصورسازي، علائم هشداردهنده و... مي باشد.

 دسته سوم شامل ايمني اشخاص در پروژه ها مي باشدكه شامل استفاده از تجهيزات حفاظت فردي است.

OHSAS 18001  با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و بهداشت شغلی ، و انتشار آمار مربوط به مرگ و میر و بیماری های ناشی از کار توجه جهانی را به خود جلب کرد.

 

محيط زيست (E): محيط زيست در پروژه هاي مختلف عمراني شامل موارد هوا،خاك،آب مي باشد كه بسته به نوع منبع آلايندگي نوع آلاينده متفاوت مي باشد .در پروژه هاي عمراني آلودگيهاي منتشره بيشتر شامل آلودگي خاك از طريق انتشار مواد نفتي مثل گازوئيل كه جهت سوخت ماشين آلات بكار مي رود مي باشد ،كه از منبع نگهدارنده نشت مي كند و يا آلودگي هوا از طريق انتشار گازهاي هيدرو كربن نسوخته از اگزوز ماشين آلات مي باشد كه نياز به تعمير و نگهداري مي باشد. ایزو 14001 به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط زیست کمک میکند.برای تماس با ما کلیک کنید