استاندارد زیست محیطی ISO 14001

ایزو 14001 برای کاهش صدمات زیست محیطی راه کار میدهد

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - استاندارد زیست محیطی ISO 14001

استاندارد زیست محیطی ISO 14001

توسط | 7/23/2017 11:48:59 AM

ایزو 14001 برای کاهش صدمات زیست محیطی راه کار میدهد

مشاهده بیشتر

استاندارد زیست محیطی ISO 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است و  استاندارد زیست محیطی ISO 14001 برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌ باشد استاندارد زیست محیطی ISO 14001  یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است.ا استاندارد زیست محیطی ISO 14001 سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و  استاندارد زیست محیطی ISO 14001  در جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها کمک و راه کار ارائه میدهد. و هر سازمانی جهت کنترل جنبه های زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند. 

برای اطلاع بیشتر راجع به ارتباط ایزو و نرم افزار HSE اینجا را مطالعه کنید 

برای مطالعه بیشتر نرم افزار های ما و قابلیت و امکانات نرم افزار به صفحه ی امکانات نرم افزار مراجعه کنید برای  تماس با ما کلیک کنید