جدول قیمت های ما

آزمایشی
رایگان (۳۰ روز)
 • امکانات پایه ای
 • پرونده های دیجیتال
 • پشتیبانی حرفه ای
پایه/شرکتی
۵ تا ۷ میلیون تومان
 • امکانات مورد نیاز شما
 • پرونده های دیجیتال
 • پشتیبانی حرفه ای
شخصی سازی شده
۷ تا ۱۷ میلیون تومان
 • امکانات شخصی سازی شده
 • پرونده های دیجیتال
 • پشتیبانی حرفه ای
سازمانی
تماس بگیرید
 • فروش سازمانی
 • امکانات ویژه
 • ارایه بینهایت نسخه

همگامان ما

 • نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای - مرکز تخصصی طب کار ایرانیان
 • نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای - کلینیک تخصصی اروند طب
 • نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای - مرکز تخصصی طب کار نوری
 • نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای - مرکز تخصصی طب کار اترس طب