آموزش مدیریت تعرفه ها و دریافت گزارشات مالی

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - آموزش مدیریت تعرفه ها و دریافت گزارشات مالی

این برنامه امکانات کاملی را برای مدیریت امور مالی سازمان در اختیار شما می گذارد.  شما می توانید تعرفه عملیات مختلف پزشکی و پیراپزشکی را مدیریت کرده و گزارشات کاملی را از آن مشاهده نمایید.

 

مدیریت تعرفه ها

مدیر سیستم می تواند در نوار ناوبری خود با مراجعه به بخش "تعرفه ها"، قیمت عملیات مختلف بخش ها را مدیریت کند.

 


بر روی "مدیریت تعرفه ها" کلیک می کنیم. یک پنجره به شما نمایش داده می شود که تمام تعرفه های ثبت شده را به صورت لیستی در اختیار شما می گذارد. شما می توانید قیمت ها را ویرایش یا حذف نمایید.

تعرفه های ثبت شده سپس برای محاسبه فاکتور پرونده ها استفاده می شود.

شما همچنین می توانید با کلیک بر روی "افزودن تعرفه" یک تعرفه جدید به لیست اضافه کنید.

 

گزارشات مالی

گزارشات مالی می توانند بر اساس تراکنش های ارگان های طرف قرارداد و یا بخش های سازمان باشند.

مدیر یا کاربر بخش مالی می تواند به این بخش دسترسی داشته باشد.

برای مشاهده گزارشات بر اساس سازمان ها وارد بخش گزارشات مالی شوید.

در اینجا می توانید با تعیین تاریخ و سازمان مربوطه تمام تراکنش های مالی را مشاهده کرده و جمع مبالغ را ببینید.

همچنین در بخش گزارشات مالی بخش ها این تراکنش ها بر اساس بخش های مختلف پزشکی و پیراپزشکی به شما نمایش داده شده اند.