آموزش اضافه کردن کاربر جدید

نرم افزار طب کار و بهداشت حرفه ای طب کارا - آموزش اضافه کردن کاربر جدید

آموزش اضافه کردن کاربر جدید

توسط | 5/15/2017 10:21:29 AM

افزودن کاربر

این برنامه شما را قادر می سازد تا کاربران مختلفی را به آن اضافه کرده و سطوح مختلف دسترسی را به آنها اختصاص دهید. برای ایجاد یا ویرایش کاربران با یک حساب کاربری مدیریت وارد شده و در بخش ناوبری اصلی روی "کاربران" و سپس "تعریف کاربر جدید" کلیک می کنیم.

سپس با پنجره زیر رو به رو می شویم:

در اینجا می بایست اطلاعات کاربر جدید را وارد کنیم.

"نام کاربری" کلمه ای مختص یک کاربر است که می تواند با داشتن آن توسط کلمه عبور خود وارد شود. نام کاربری از این جهت به هر کاربر اختصاص داده می شود که از مشکلات تشابه اسمی در بین کاربران جلوگیری شود. بنابراین دو کاربر با نام و نام خانوادگی یکسان می توانند از طریق نام کاربری اختصاصی خود را احراز هویت کنند.

کلمه عبور

در هنگام وارد کردن کلمه عبور ، امنیت واژه وارد شده کیفیت سنجی می شود. کلمه کاربری اختصاص داده شده حتما می بایست بیش از 6 حرف باشد و در چهار گروه "خیلی بد"، "ضعیف"، "خوب" و "قوی" ارزیابی می شود. پیشنهاد می شود از کلماتی استفاده کنید که حداقل "خوب" ارزیابی شوند؛ این در حالی است که گروه "قوی" بهترین امنیت را برای شما به همراه دارد.

 

 

 

 

 

سطح دسترسی کاربر  

در بخش "سطح دسترسی" می توان امکانات کاربر را مشخص کرد. می توان به یک کاربر چند سطح دسترسی مختلف را اختصاص داد؛ برای مثال یک کاربر می تواند برخی از وظایف مدیریت و پذیرش را با هم به عهده بگیرد.

در بخش "سطوح دسترسی" می توانید توضیحات انواع مختلف کاربر  را مشاهده نمایید.

پس از تعریف کاربر با کلیک بر روی دکمه "ثبت اطلاعات" کاربر جدید اضافه می شود.